STRONA GŁÓWNA

NAPISZ DO AUTORÓW CO MYŚLISZ O STRONIE ! PYTANIA ? SUGESTIE...

BIBLIOGRAFIA - STRONY INTERNETOWE, PUBLIKACJE (PDF), KSIĄŻKI I CZASOPISMA

W Internecie funkcjonuje wiele stron poświęconych terroryzmowi. Poniżej zamieszczamy kilka linków do stron będących własnością organizacji pozarządowych, władz lub środków masowego przekazu. Można przyjąć, że są one zdecydowanie bardziej wiarygodne od stron prywatnych. Podane na naszej witrynie informacje są niezwykle ogólne i absolutnie nie wyczerpują tematu. Na poniżej zamieszczonych stronach znajdą Państwo sporo wiadomości dotyczących terroryzmu, zagrożeń związanych z terroryzmem nuklearnym oraz z rozprzestrzenianiem technologii nuklearnych. Wszystkie witryny, które wymieniamy poniżej zawierają znaczne ilości linków do innych stron co pozwoli kontynuować poszukiwania.
Dodatkowo zamieszczamy linki do polskich stron poruszających zagadnienia terroryzmu, broni masowego rażenia, obrony cywilnej i energetyki jądrowej.

  Department Of State - Bureau of Nonproliferation - na stronach tej witryny zamieszczono podstawowe informacje o groźbie proliferacji broni jądrowej, chemicznej i biologicznej.

  US Departament Of Energy - strona główna amerykańskiego departamentu energetyki. Na tej obszernej witrynie zamieszczono dużo informacji o zagadnieniach związanych z energetyką jądrową.

  Center for Strategic and International Studies - witryna na stronach, której omawiane są zagadnienia z zakresu spraw międzynarodowych, wojskowości, a także terroryzmu miedzynarodowego. Zgromadzono tam interesujące materiały o irackim programie nuklearnym.

  Frontline: loose nukes - obszerna witryna, na której omówiono przemyt materiałów radioaktywnych z państw byłego ZSRR oraz zagadnienie proliferacji materiałów rozszczepialnych. Zamieszczono na niej także zdjęcia, mapy i linki do innych stron.

  Nuclear Control Institute (NCI) - Saddam and the Bomb - bardzo rozbudowana witryna poświęcona w całości zagadnieniom związanym z bronią jądrową i bezpieczeństwem nuklearnym. Zamieszczony wyżej link kieruje bezpośrednio do wykazu stron związanych z iracką bombą atomową. Link poniżej prowadzi bezpośrednio do stron zawierających materiały o terroryzmie nuklearnym http://www.nci.org/nt-hl.htm.

  Center for Defense Information (CDI) - jedna z ważniejszych witryn poświęconych zagadnieniom międzynarodowego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień proliferacji broni jądrowej.

  Federation of American Scientists - kolejna ważna witryna, na której w sposób wysoce profesjonalny omówiono arsenały nuklearne państw posiadających broń jądrową ( oficjalnie i nieoficjalnie ), zagadnienie terroryzmu oraz problem proliferacji broni masowego rażenia. Atutem witryny jest także bogato ilustrowana historia rozwoju broni jądrowej na świecie.

  Institute for Energy and Environmental Research - na stronach tej witryny omówiono zagadnienia związane z proliferacją broni jądrowej oraz problem rozbrojenia.

  Terrorism: Questions & Answers - duża witryna, na której omówiono m.in. następujące zagadnienia: działalność poszczególnych organizacji terrorystycznych, wydarzenia w Afganistanie, rodzaje terroryzmu, przygotowania władz USA na groźbę ataku terrorystycznego. Dużo miejsca poświęcono również terroryzmowi nuklearnemu.

  International Atomic Energy Agency - The Nuclear Authority - Międzynarodowa Agencja Energii Jądrowej jest największą instytucją kontrolującą pokojowe zastosowanie energii atomowej i proliferację broni jądrowej. Wśród znacznej ilości materiałów zgromadzonych na tej stronie można odnaleźć i takie, które omawiają sprawy bezpieczeństwa instalacji nuklearnych i zagadnienie terroryzmu nuklearnego. Najświeższe dane o rozmowach prowadzonych przez przedstawicieli komisji z władzami Iraku.

  U.S. Nuclear Regulatory Commission - link ten prowadzi bezpośrednio do strony poświeconej tzw. brudnej bombie. Na witrynie NRC można znaleźć dużo informacji o energetyce jądrowej Stanów Zjednoczonych i zabezpieczaniu materiałów radioaktywnych.

  Министерство РФ по атомной энергии [ Ministerstwo energetyki jądrowej Federacji Rosyjskiej ] - obszerna witryna, na której zamieszczono liczne informacje o ministerstwie i jego działalności. Omówienie rosyjskich programów demontażu broni jądrowej, podstawowe akty prawne, aktualne wydarzenia. (Witryna również w wersji angielskojęzycznej).

  Federalne Biuro Śledcze (FBI) - obszerna witryna czołowej organizacji czuwającej nad bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych. Zmieszczono tam m.in. informacje o strukturze i organizacji FBI, zadaniach i aktualnej działalności (walka z terroryzmem).

  Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) - witryna najważniejszej amerykańskiej agencji wywiadowczej. Podobnie jak na witrynie FBI zmieszczono tam m.in. informacje o strukturze i organizacji CIA, jej zadaniach i aktualnej działalności. Dużo materiałów o terroryzmie.

ELEKTROWNIE ATOMOWE

  Elektrownie atomowe - na tej witrynie zamieszczono podstawowe informacje o budowie i funkcjonowaniu elektrowni jądrowych. Autor omówił także przebieg i skutki katastrofy w Czarnobylu, wykrywanie skażeń promieniotwórczych. Linki do innych stron.

OBRONA CYWILNA

  Maski przeciwgazowe - interesująca strona poświęcona w całości maskom przeciwgazowym. Podane zostały informacje o ich budowie, zastosowaniu. Na stronie zamieszczono zdjęcia i linki do innych stron.

  Obrona cywilna - obszerna witryna internetowa, na której omówiono m.in. podstawy prawne działania obrony cywilnej, historię OC w Polsce, potencjalne zagrożenia. Całość wzbogacają linki a także informacje o firmie Mikado (właścicielu witryny).

BROŃ CHEMICZNA

  Broń chemiczna - gazy bojowe: - obszerna witryna internetowa (największa w Polsce) poświęcona w całości broni chemicznej. Autor poruszył m.in. sprawy: gazów bojowych, środków wykrywania BST i środków ochronnych. Dość obszerne informacje o zastosowaniu broni chemicznej. Całość uzupełniają zdjęcia i linki do innych stron o pokrewnej tematyce.

BROŃ JĄDROWA

  Broń jądrowa - Boży gniew: - największa w Polsce witryna internetowa poświęcona w całości broni jądrowej. Autor poruszył m.in. nastepujące zagadnienia: genezę narodzin broni atomowej, pierwsze testy, środki przenoszenia, konstrukcję ładunków nuklearnych, skutki zastosowania broni nuklearnej. Całość uzupełniają zdjęcia, kalendarium i linki do innych stron o pokrewnej tematyce. Na witrynie zamieszczono również dużo informacji o potencjalnej groźbie terroryzmu nuklearnego.

TERRORYZM

Światowy terroryzm - duża witryna internetowa, na której omawiane są zagadnienia związane z terroryzmem m.in. państwa popierające terroryzm, zwalczanie zagrożeń, organizacje terrorystyczne. Zamieszczono przegląd literatury, zdjęcia a także poruszono sprawę terroryzmu nuklearnego (bomby walizkowe).

BIBLIOGRAFIA: WYBRANE DOKUMENTY W FORMACIE PDF DOSTĘPNE W INTERECIE

Podobnie jak w wypadku stron internetowych dokumentów w formacie PDF jest w sieci bardzo wiele. Poniżej kilka niekoniecznie reprezentatywnych, jednak wartych przejrzenia.

  Безопасность ядерного оружия России. Законодательная база. Научно-технические подходы. Организация. Жизненный цикл - praca poświęcona bezpieczeństwu uzbrojenia jądrowego Federacji Rosyjskiej, wydana w 1998 r. Na naszej witrynie dostępna jest w postaci dokumentu PDF.
(Plik PDF spakowany dodatkowo programem WinRAR - jako archiwum samorozpakowujące się. Wielkość pliku 1,03 MB. Niestety adres sieciowy tego pliku nam umknął, dlatego też proponujemy przekopiowanie go z naszych zbiorów).

  Dismantling the Bomb and Managing the Nuclear Materials, Waszyngton 1993. Opracowanie dotyczące kwestii demontażu i bezpieczeństwa uzbrojenia jądrowego oraz materiałów radioaktywnych w USA a także współpracy w tej dziedzinie z Rosją. Dokument zawiera ilustracje (schematy, zdjęcia, wykresy, mapy).
Wielkość pliku: 4,53 Mb, stron 202.
(Niestety adres sieciowy tego pliku nam umknął - można go samodzielnie poszukać na stronach Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych: http://www.energy.gov/library/index.html i http://www.nv.doe.gov/Default.htm).

  Mycle Schneider, The Threat of Nuclear Terrorism: From Analysis to Precautionary Measures, Interesujący dokument, w którym zwięźle omówiono m.in. następujące zagadnienia: upadek samolotu na zakład nuklearny, bezpieczeństwo transportu substancji radioaktywnych i zakładów przemysłu jądrowego. Wykaz przypadków ataków na instalacje jądrowe w latach 1977 - 1990.
Wielkość dokumentu: 97 KB, stron 16.

  Oleg Bukharin, Upgrading Security at Nuclear Power Plants in the Newly Independent States, Nonproliferation Revew, Winter 1997. Autor opisuje m. in. skutki awarii w elektrowni czarnobylskiej, potencjalną możliwość sabotażu w elektrowni jądrowej, działalność grup terrorystycznych, możliwości zapobiegania zbrojnym atakom na obiekty nuklearne.
Wielkość dokumentu: 67 KB, stron 12.

  Henry Kelly, In testimony to a Senate Foreign Relations Committee hearing on March 6, 2002, the President of the Federation of American Scientists outlines the threat from so-called "dirty bombs" and some steps to reduce the risk.
Autor omawia ryzyko i skutki związane z eksplozją tzw.
brudnej bomby w silnie zurbanizowanych obszarach USA. W pracy zamieszczono mapy ukazujące zasięg potencjalnego skażenia.
(
Pod adresem: http://www.fas.org/ssp/docs/030602-kellytestimony.htm wersja html i link do wersji PDF).

  U.S. Efforts to Help Other Countries Combat Nuclear Smuggling Need Strengthened Coordination and Planning, raport General Accounting Office z 26 czerwca 2002. Raport ten zawiera dokładne dane o przypadkach przemytu materiałów rozszczepialnych i radioaktywnych. W tekście zamieszczono kilka ilustracji i dane statystyczne. Omówiono pomoc rządu USA dla Federacji Rosyjskiej w kwestii uszczelniania granic przed przemytem materiałów promieniotwórczych, zagadnienia korupcji i in.
Wielkość dokumentu: 4,64 MB, stron 57.

  A Report Card on the Department of Energy's Nonproliferation Programs with Russia - raport Komisji Doradczej Sekretarza Departamentu Energii USA z 10 stycznia 2001. Podstawowe informacje o zaangażowaniu się Stanów Zjednoczonych w program zabezpieczenia rosyjskich materiałów rozszczepialnych.
Wielkość dokumentu: 4,32 MB, brak numeracji.

  Nuclear Nonproliferation, Security of Russia's Nuclear Material Improving; Further Enhancements Needed. Raport General Accounting Office z lutego 2001 r. - zawierający dokładne informacje o pomocy rządu USA dla Federacji Rosyjskiej przy zabezpieczaniu materiałów radioaktywnych i rozszczepialnych, a także miejsc w których są one produkowane i magazynowane. W raporcie zamieszczono m.in. dane liczbowe o wysokości amerykańskich wydatków a także omówiono główne sposoby nadzoru nad wyżej wymienionymi miejscami.
Wielkość dokumentu: 3,51 MB, stron 47.

  Helmut Hirsch, Danger to German nuclear power plants from crashes by passenger aircraft, Hannover 2001 - dokument zawiera podstawowe wiadomości o: instalacjach zakładów nuklearnych i wpływie upadku samolotu pasażerskiego na ich działanie. Omówiono odporność poszczególnych typów reaktorów (obudowy), zamieszczono podstawowe dane o samolotach pasażerskich.
Wielkość dokumentu: 184 KB, stron 12.

  Helmut Hirsch, Vulnerability of VVER-1000 Nuclear Power Plants to Passenger Aircraft Crash, Hannover 2001. Autor omawia problem upadku samolotu na określoną grupę reaktorów użytkowanych w środkowej i wschodniej Europie.
Wielkość dokumentu: 162 KB, stron 8.

  Carl E. Behrens, Nuclear Nonproliferation Issues, dokument z 7 czerwca 2002 przedstawiający amerykańską politykę przeciwdziałania proliferacji broni jądrowej (organizacja, instytucje, budżet ). Krótkie omówienie krajów, w których nastąpić może rozprzestrzenienie się broni masowego rażenia.
Wielkość dokumentu: 213 KB, stron 19.

BIBLIOGRAFIA: KSIĄŻKI I CZASOPISMA

W Polsce nie ma szeroko dostępnych opracowań dotyczących proliferacji broni jądrowej i groźby terroryzmu nuklearnego. Poniżej podajemy kilka najbardziej aktualnych prac poświęconych ogólnie zjawisku terroryzmu. Niestety tylko częściowo omówiono w nich zagadnienie terroryzmu nuklearnego.

 1. Alexsander Y., Swetnam M. S., Siewcy śmierci. Osama bin Laden i inni szefowie Al - Qaidy, Warszawa 2001.
 2. Gearty C., Terroryzm, Warszawa 1998.
 3. Grajewski A., Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991 -1998, Warszawa 1998.
 4. Grotowicz V., Terroryzm w Europie zachodniej. W imię narodu i lepszej sprawy, Warszawa 1999.
 5. Kaczmarek J., Problemy współczesnego świata. Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław 1999.
 6. Karolak K., Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995.
 7. Kuczyński M., Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990 -2000. Tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001.
 8. Pawłowski A., Terroryzm w Europie XIX - XX wieku, Zielona Góra 1980.
 9. Piątkowski P., Terroryzm. Nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 10. Raviv D., Melman Y., ... A każdy szpieg to książę. Pełna historia wywiadu izraelskiego, Warszawa 1990.
 11. Sterling C., Sieć terroru; prawda o międzynarodowym terroryzmie, Warszawa 1990.
 12. Thomas G., Szpiedzy Gideona. Tajna historia Mossadu, Warszawa 2000.

Podstawowe informacje o możliwości zastosowania przez terrorystów broni jądrowej, radiologicznej (brudne bomby) a także biologicznej i chemicznej można znaleźć w pracach :

 1. Alexsander Y., Hoenig M., Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny, Warszawa 2001.
 2. Hayes D., Przebłyski nadziei. Przejście do ery ponaftowej, Warszawa 1979.
 3. Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.
 4. Jungk R., Państwo atomowe, Warszawa 1978.
 5. Liss W., Brudna bomba - mit czy realne zagrożenie, ,, Raport. Wojsko - technika - obronność" , nr 7 z 2002 r.
 6. Toffler A., Toffler H., Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, Warszawa 1997.

Podstawowe wiadomości o układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (ang. NPT) i działalności Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zamieszczono w następujących pozycjach:

 1. Gadkowski T., Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej, Poznań 1985.
 2. Wieczorek W., Nierozprzestrzeniane broni jądrowej, Warszawa 1969.

Podstawowe wiadomości o broni jądrowej (budowa, funkcjonowanie) oraz o elektrowniach jądrowych - w tym o awarii w Czarnobylu można znaleźć w pracach:

 1. Celiński Z., Energetyka jądrowa a społeczeństwo, Warszawa 1992.
 2. Pióro T., Broń jądrowa. ( Geneza - działanie - skutki ), Warszawa 1971.
 3. Raport w sprawie następstw katastrofy w Czarnobylu, Warszawa 1991.

Większa liczba informacji o terroryzmie rozproszona jest w prasie codziennej, społeczno - politycznej (tygodniki: Polityka, Newsweek, Wprost) oraz periodykach specjalistycznych np. Raport. Wojsko - Technika - Obronność. Spośród dzienników codziennych na pierwsze miejsce wybija się Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Dysponują one internetowymi archiwami pozwalającymi znaleźć informacje o terroryzmie, przemycie materiałów radioaktywnych itp. Podobne archiwa posiadają również wyżej wymienione tygodniki.

Adresy czasopism - na stronach głównych należy odnaleźć link do archiwum.
· www.newsweek.pl
· www.polityka.pl
· www.wprost.pl
· www.gazeta.pl
· www.rzeczpospolita.pl

Powrót do strony głównej serwisu.