STRONA GŁÓWNA

NAPISZ DO AUTORÓW CO MYŚLISZ O STRONIE ! PYTANIA ? SUGESTIE...

MAPA WITRYNY - UWZGLĘDNIAJĄCA WSZYSTKIE JEJ PODSTRONY.

Strony oznaczone strzałką ( ) dostępne są tylko ze strony nadrzędnej.

STRONA GŁÓWNA - zawiera linki do wszystkich stron oznaczonych punktem ( ).

 •   Mapa Bliskiego Wschodu.

   Informacje o witrynie i jej autorach.

   Polacy o groźbie terroryzmu - na podstawie danych Centrum Badania Opini Społecznej.

 •   Obawy przed jądrowym atakiem terrorystycznym i rozprzestrzenianiem broni nuklearnej.

 •   Amerykański przemysł jądrowy - miejsce potencjalnego ataku terrorystycznego.

    Wybrane przykłady ataków z użyciem broni masowego rażenia oraz ataków na instalacje jądrowe.

    Polacy o groźbie terroryzmu - na podstawie danych Centrum Badania Opini Społecznej.

    Wydatki Stanów Zjednoczonych na zmniejszenie zagrożenia proliferacją broni nuklearnej z terenów byłego Związku Radzieckiego.

 •   Niebezpieczne państwa: Irak, Iran, Korea Północna - groźba proliferacji.

 •   Mapa Bliskiego Wschodu.

    Bushehr - irańska elektrownia jądrowa.

    Mapa irańskich obiektów nuklearnych.

 •   Pochodzenie materiału rozszczepialnego i promieniotwórczego.

 •   Schemat przedstawiający powstawnie i aktywność odpadów radioaktywnych.

    Ujawnione przypadki przemytu materiałów rozszczepialnych w latach 1992 - 2001.

    Wydatki rządu USA na zabezpieczenie rosyjskich zakładów jądrowych i materiałów nuklearnych.

 •   Prymitywne ładunki nuklearne, bomby walizkowe i brudne bomby.

 •   Ładunek nuklearny W - 54 SADM (Small Atomic Demolition Munition).

    Zminiaturyzowana głowica W - 48, powstała w początku lat 60 - tych.

    Sylwetka pierwszego domniemanego terrorysty pragnącego przygotować bombę radiologiczną (Joe Padilla).

 •   Zagrożenie atakiem elektrowni jądrowych i zakładów przemysłu atomowego.

 •   Amerykański przemysł jądrowy - miejsce potencjalnego ataku terrorystycznego.

    Przykład zabezpieczeń stosowanych w amerykańskich zakładach jądrowych.

    Test zderzeniowy samolotu F - 4 z płytą betonową imitującą osłonę bezpieczeństwa.

    Wzrost radioaktywności po wypadkach w obiektach przemysłu nuklearnego i po próbnych wybuchach jądrowych.

 •   Amerykańskie przygotowania na wypadek ataku terrorystycznego.

    Awaria elektrowni w Czarnobylu - przykład zasięgu skażenia promieniotwórczego.

 •  Mapa skażeń.

   Wzrost radioaktywności po wypadkach w obiektach przemysłu nuklearnego i po próbnych wybuchach jądrowych.

 •   Poradnik na wypadek ataku terrorystycznego.

    Słowniczek terminów związanych z energią jądrową.

    Bibliografia - strony WWW, publikacje PDF, książki i czasopisma.

    Mapa witryny uwzględniająca wszystkie jej podstrony.