STRONA GŁÓWNA

NAPISZ DO AUTORÓW CO MYŚLISZ O STRONIE !  PYTANIA ?  SUGESTIE...

Autorzy tej strony mają nadzieję, że nigdy i nigdzie nie dojdzie do eksplozji ładunku nuklearnego bądź też skażenia środowiska i ludzi substancjami radioaktywnymi. Mimo to postanowiliśmy zamieścić kilka, zapewne znanych Państwu z lekcji przysposobienia obronnego, porad. Można też dodać, że w Polsce istnieje zdecydowanie mniejsza groźba zamachów terrorystycznych - w tym terroryzmu nuklearnego niż w innych państwach. Najbardziej zagrożone tego typu aktami są kraje Europy Zachodniej, USA i Izrael.


PORADNIK NA WYPADEK ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

W TRAKCIE PUSTYNNEJ BURZY
Izraelczycy w 1991 roku w czasie trwania Pustynnej Burzy, przygotowani byli na to, że Irak użyje broni chemicznej...

· Powiadomienie o skażeniach · / Postępowanie w czasie ataku terrorystycznego · / Postępowanie po ataku z wykorzystaniem materiałów nuklearnych

POWIADOMIENIE O SKAŻENIACH

· Zazwyczaj powiadomienie o zagrożeniu skażeniami ogłaszane jest przy pomocy syren i środków masowego przekazu:
a.) Alarm o skażeniach - dźwięki trwające 10 sekund powtarzane przez 3 minuty. Przerwa miedzy dźwiękami 15 - 25 sekund.
Środki masowego przekazu podają : "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm o skażeniach" dodatkowo zostaje podany - rodzaj skażenia i teren jego występowania.
b.) Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami zawiera - podawany przez środki masowego przekazu komunikat: "Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie (pada nazwa terenu). Około godziny ... minut... może nastąpić skażenie (podaje się rodzaj skażenia) z kierunku ( podaje się kierunek z którego nadejdzie zagrożenie).

Te oba komunikaty i alarm prawdopodobnie w razie ataku terrorystycznego będą bezużyteczne, gdyż służby odpowiadające za bezpieczeństwo nie zdążą go wykryć z wyprzedzeniem. Dodatkowo rozpoznanie skażeń (zwłaszcza stwierdzenie obecności skażenia radioaktywnego) wymaga specjalistycznej aparatury. Nie wydaje się by w Polsce tego typu urządzenia znajdowały się powszechnie na wyposażeniu służb ratowniczych. Tak więc upłynie kilka godzin (?) do chwili ustalenia, że zastosowano środki promieniotwórcze. Oczywiście inna sytuacja zaistnieje w wypadku eksplozji jądrowej, którą łatwo rozpoznać po charakterystycznym błysku i formowaniu się specyficznego grzyba po wybuchu.

POSTĘPOWANIE W CZASIE ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

Podczas ataku terrorystycznego w którym zastosowano ładunek wybuchowy , nie będzie wiadomo czy zawiera on materiały mogące wywołać skażenie, ale trzeba się liczyć z taką możliwością - należy:

POSTĘPOWANIE PO ATAKU Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW NUKLEARNYCH

Jak wspomnieliśmy wyżej podstawowym problemem będzie ustalenie czy w ładunku, który eksplodował wykorzystano materiały nuklearne. Jeśli będzie to tzw. brudna bomba wykrycie wzmożonego promieniowania może potrwać nawet kilka godzin - jest to uzależnione sprawnością i wyposażaniem odpowiednich służb. Po eksplozji należy:

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie dojdzie nigdy do zastosowania broni masowej zagłady w czasie ataku terrorystycznego lub jakiejkolwiek wojny.

· Powrót na stronę główną witryny