STRONA GŁÓWNA

NAPISZ DO AUTORÓW CO MYŚLISZ O STRONIE ! PYTANIA ? SUGESTIE...


AMERYKAŃSKIE PRZYGOTOWANIA NA WYPADEK ATAKU TERRORYSTYCZNEGO
(Reagowanie na atak biologiczny, chemiczny i radiologiczny w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej).

· / Zasady współpracy agencji federalnych: rola Federalnej Agencji ds. Sytuacji Kryzysowych i Departamentu Energii · / Reagowanie w wypadkach zagrożenia radiologicznego · / Mechanizmy współpracy agencji w zwalczaniu terroryzmu

ZASADY WSPÓŁPRACY AGENCJI FEDERALNYCH: ROLA FEDERALNEJ AGENCJI DS. SYTUACJI KRYZYSOWYCH I DEPARTAMENTU ENERGII

Wydane przez prezydenta USA B. Clintona Rozporządzenie nr 39 (kwiecień 1995 r.) i Dyrektywa do Rozporządzenia nr 62 (maj 1998 r.) określają uprawnienia i zakres odpowiedzialności poszczególnych agencji w związku ze zwalczaniem terroryzmu na obszarze Stanów Zjednoczonych.

W przypadku ogłoszenia sytuacji krytycznej w skali narodowej Federalna Agencja ds. Sytuacji Kryzysowych FEMA (Federal Emergency Management Agency) odpowiada za kierowanie wsparciem dostarczanym przez inne agencje federalne i za koordynację działań responsywnych z władzami stanowymi i lokalnymi. FEMA koordynuje reakcje federalne na bazie ogólnego planu reagowania na nieprzewidziane klęski - Federalny Plan Reagowania. (Został ogłoszony w 1992 r. i odpowiednio do zaistniałych potrzeb jest modernizowany).

Odpowiednie zespoły reagowania, które można uruchomić na miejscu lub w pobliżu miejsca ataku terrorystycznego, podczas którego zastosowano broń chemiczną, biologiczną, radiologiczną lub nuklearną posiadają agencje federalne. Są to Departamenty: Obrony, Energii, Zdrowia i Służb Humanitarnych, Transportu a także Federalna Agencja ds. Sytuacji Krytycznych, Agencja Ochrony Środowiska i Komisja Regulacji Nuklearnej. Większość federalnych zespołów reagowania istnieje już od dawna, ponieważ utworzono je do innych celów aniżeli walka z terroryzmem. Najczęściej chodziło o odpowiednio szybkie reagowanie na klęski żywiołowe.

Szczególne znaczenie w zakresie natychmiastowego reagowania na wszelkiego rodzaju wypadki radiologiczne posiada Departament Energii. Ponieważ odpowiada on za utrzymanie całego kompleksu broni nuklearnych, ma za zadanie dostarczać technicznej ekspertyzy w reagowaniu na wrogie incydenty nuklearne. Ta jedyna tego typu ekspertyza techniczna powstaje w podległych Departamentowi Energii narodowych laboratoriach broni nuklearnej Los Alamos, Sandia i Lawrence Livermore.

W związku z moratorium na podziemne próby broni nuklearnej Departament Energii powołał Program Zarządzania i Administrowania Zasobami SSMP (Stockpile Stewardship and Management Program) dla zapewnienia trwałego bezpieczeństwa i niezawodności narodowych zasobów broni nuklearnej oraz dla utrzymania intelektualnego i technicznego priorytetu USA w projektowaniu, wytwarzaniu i rozbrajaniu broni nuklearnej.

REAGOWANIE W WYPADKACH ZAGROŻENIA RADIOLOGICZNEGO

Departament Energii działa za pośrednictwem 7 agencji reagowania w radiologicznych sytuacjach nagłych. Są to:

 •  System Pomiarów Lotniczych AMS (Aerial Measuring System). Jego celem jest szybkie reagowanie na nagłe sytuacje radiologiczne przy użyciu śmigłowców i samolotów wyposażonych w urządzenia do wykrywania i pomiaru materiałów radioaktywnych umieszczonych na ziemi oraz sprawdzanie i śledzenie promieniowania w powietrzu. W USA wykonano już przeglądy większości urządzeń nuklearnych, wytyczające linię odniesienia dla promieniowania. W sytuacjach krytycznych informacje o linii odniesienia można porównać z aktualnymi danymi, co umożliwia dokonanie oceny stopnia skażenia. Możliwości AMS pozwalają również na lokalizację zgubionych lub skradzionych materiałów radioaktywnych.

    Potencjalne Doradztwo Wyzwalania Atmosferycznego ARAC (Atmospheric Release Advisory Capability). Prognozuje przypadki generowane w komputerach wysokiej klasy.

    Grupa Reagowania na Przypadki ARP (Accident Response Group). Jest kierowana do wprowadzania albo wspierania skutecznych rozwiązań w przypadkach związanych z amerykańską bronią nuklearną w dowolnej części świata.

   Federalny Ośrodek Monitorowania i Oceny Radiologicznej FRMAC (Federal Radiological Monitoring and Assessment Center). Koordynuje federalne działania w zakresie monitorowania i oceny radiologicznej z działaniami agencji stanowych i lokalnych.

    Program Pomocy Radiologicznej RAP (Radiological Assistance Program). Jako pierwszy w Departamencie Energii ma reagować w zakresie oceny sytuacji krytycznej i działań jakie należy podjąć dla zminimalizowania ryzyka radiologicznej sytuacji nagłej.

   Punkt Treningowy Ośrodka Pomocy w Krytycznych Przypadkach Promieniowania REAC/TS (Radiation Emergency Assistance Center/ Training Site). Zapewnia leczenie i konsultacje medyczne dla schorzeń będących skutkiem promieniowania i skażenia, służąc też jako ośrodek treningowy.